Skirta parama projekto „Administracinių gebėjimų stiprinimas bei tarpinstitucinis bendradarbiavimas atsinaujinančių energijos šaltinių srityje“ įgyvendinimui

VšĮ Socialinės atsakomybės centrasm jartu su Elektrėnų bei Trakų rajono savivaldybių administracijomis ir partneriu iš Norvegijos Karalystės INEA, įgyvendiną projektą „Administracinių gebėjimų stiprinimas bei tarpinstitucinis bendradarbiavimas atsinaujinančių energijos šaltinių srityje“ (projekto Nr. NOR-LT10-VRM-01-K-02-001). Projektas finansuojamas 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo paramos ir bendrojo finansavimo lėšomis. Bendra projekto vertė yra 603.820,93 Eur.

Trumpas projekto aprašymas

Žemas atsinaujinančių energijos šaltinių (AEŠ) panaudojimo lygis Lietuvoje (ypač savivaldos lygmenyje) neleidžia mažėti energijos kainoms, o tai daro didelę įtaką įtemptiems viešiesiems bei privatiems finansams. Nepaisant visų paslaugų, Lietuvoje praktiškai nėra ESCO kontaktų panaudojimo pavyzdžių, kurie yra vienas efektyviausių AEŠ panaudojamo būdų. Taip pat verta pažymėti, kad AEŠ srityje vis dar pasitaiko korupcijos pasireiškimo atvejų, ypač vykdant viešuosius pirkimus.

Atsižvelgiant į tai, jog Norvegija yra viena pirmaujančių pasaulio šalių pagal ESCO sistemos panaudojimą AEŠ srityje, projektas pasieks šių rezultatų:

  • Bus parengtos 4 galimybių studijos, kuriose bus analizuojamos šiuo metu egzistuojančios šildymo sistemos, vertinant AEŠ panaudojimo galimybes. Atliekant analizę bei rengiant rekomendacijas bus atsižvelgiama į Norvegijos patirtį, įgytą dviejų pažintinių vizitų į Norvegiją metu, o tai leis pasiūlyti AEŠ sprendimus, atsižvelgiant į įvairius išorinius parametrus skirtingose situacijose: lauko temperatūrą, vietos šilumos kainas, saulės intensyvumą, elektros kainą dienos ir nakties metu. Parinkus optimalius sprendimus bus galima integruoti įvairias AEŠ rūšis bei pasiekti, kad energijos kainos vietos vartotojams būtų kiek įmanoma mažesnės. Studijoms atlikti bus įsigyta specializuota matavimo įranga, kuri leis užtikrinti aukščiausią rengiamų studijų kokybę bei tikslumą.
  • Kartu su Norvegijos ekspertais bus parengtas standartinis ESCO kontraktas kartu su praktinėmis taikymo rekomendacijomis.
  • Siekiant perimti geriausią praktiką AEŠ srityje, bus vykdomi du pažintiniai vizitai į Norvegiją (viso 30 asm.), kurių metu bus susipažinta su AEŠ taikymo galimybėmis, privačių investicijų pritraukymu bei efektyviu šilumos ūkio valdymu.
  • 60 tikslinės grupės narių bus apmokyti vartojimo kultūros, aplinkosaugos vadybos bei AEŠ atsiperkamumo skaičiavimo temomis.
  • Bus atlikti du korupcijos rizikos valdymo auditai (akcentuojant rizikas AEŠ srityje), pateiktos rekomendacijos bei pasiūlymai, kurių pagalba bus siekiama panaikinti galimas korupcijos apraiškas atitinkamose institucijose. Atlikus auditus bus sukurta bei įdiegta aplinka be korupcijos, kurią sudarys korupcijos prevencijos politikos gairės, pasiūlymai teisės aktų tobulinimui ir t.t.
  • 220 tikslinės grupės narių bus apmokyti korupcijos prevencijos srityje.

Įgyvendintas projekte numatytas veiklas padidės administraciniai vietos ir regioninių institucijų gebėjimai, bus perimtos naudingiausios žinios AEŠ valdymo srityje, bus skatinamas mokymasis visą gyvenimą bei antikorupciniu priemonių diegimas.

 

Joniškio rajone tęsiamas projekto įgyvendinimas

ESF

VšĮ Socialinės atsakomybės centro, pagal pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę ,,Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“, pateiktai paraiškai “Socialinę atskirtį patiriančių Joniškio rajono bedarbių socialinė  ir profesinė reabilitacija” buvo skirta 1.189.291 Lt parama. Šiuo metu vyksta projekte numatytų veiklų įgyvendinimas.

Atrinkta 100 Joniškio rajono socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų, priklausančių  šioms tikslinėms grupėms: nedirbantys neįgalieji, socialinės rizikos šeimos, ilgalaikiai bedarbiai ir kitos soc. atskirtį patiriančios asmenų grupės. Šioms tikslinėms grupėms yra teikiamas platus socialinių ir profesinių veiklų kompleksą. Į vykdomų veiklų kompleksą yra įtrauktos tikslinės grupės narių motyvavimo, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, savipagalbos grupių organizavimo ir kitos paslaugos. Vykdant profesinę tikslinės grupės narių reabilitaciją yra numatoma teikti dalyvių profesinio orientavimo, konsultavimo, įgūdžių ugdymo, mokymo bei kitas paslaugas.

Projektas bus įgyvendinamas iki 2015 m. kovo mėn. Projektą administruoja Socialinės atsakomybės centro darbuotojai bei Europos socialinio fondo agentūra.

 

Kinijos ambasadorius: „Neįgaliųjų meno trupės pasirodymas paskatins permąstyti požiūrį į negalią“

Šiandien įvykusios spaudos konferencijos metu buvo pristatytas Kinijos neįgaliųjų  meno trupės vizitas į Lietuvą. Pagrindinis šio socialinio projekto tikslas – keisti Lietuvos visuomenės požiūrį į neįgaliuosius.

Konferencijoje meno trupės pasirodymą pristatęs Kinijos ambasadorius Lietuvoje Liu Zengwen teigė, kad šis išskirtinis įvykis turėtų tapti nauju Kinijos ir Lietuvos žmonių draugystės tiltu.

„Savo pasirodymu Lietuvoje Kinijos neįgaliųjų meno trupė nori parodyti kad pasaulyje, kad ir koks jis būtų negailestingas, visada galima padaryti kažką gero ir gražaus. Ši trupė atstovauja 83 milijonams Kinijoje gyvenančių neįgalių žmonių. Jų pasaulinė sėkmė yra ne tik jų pačių valios ir pastangų rezultatas, bet ir Kinijos visuomenės gebėjimo orientuotis į žmogų – teikti pagalbą neįgaliems, eliminuoti diskriminaciją, skatinti socialinę lygybę – atspindys. Šie kriterijai šiandien yra bendri tiek Lietuvai,  tiek Kinijai. Tikiuosi, kad šios trupės pasirodymo dėka galėsime permąstyti savo požiūrį į neįgalius žmones, labiau norėsime jais rūpintis. Esu įsitikinęs, kad šios artistų trupės pasirodymas taps Kinijos ir Lietuvos žmonių draugystės tiltu“, – teigė ambasadorius L. Zengwen.

Renginio sumanytojus pasveikino ir LR Kultūros viceministras Edvard Trusevič.

„Labai džiugu, kad per šį įvyki susiejamos dvi programos: sveikatos apsauga ir kultūra. Šio išskirtinio pasirodymo dėka mes galėsime įsitikinti, kad kiekvienas žmogus gali prisidėti prie to, kad pasaulyje būtų daugiau teigiamo požiūrio į gyvenimą ir visuomenę“ , – konferencijoje sakė kalbėjo kultūros viceministras.

Kinijos neįgaliųjų meno trupė gegužės 1 d. koncertuos Klaipėdos „Švyturio“ arenoje, gegužės 3 d. – Vilniaus „Siemens“ arenoje. Jos atliekamą „My Dream“ programą sudaro 19 skirtingų numerių. Pasirodyme persipins šiuolaikiniai ir rytų menai. Šokio mylėtojai mėgausis Romeo ir Džiuljetos meilės istorija, baletu, Lotynų Amerikos ritmais. Garsusis šios trupės šokis „Thousand-hand Bodhisattva“ demonstruoja absoliučią jo atlikėjų judesio, plastikos bei vidinio pasaulio harmoniją. Iš penkių „My dream“ pasirodyme atliekamų dainų, viena taps neįtikėtina staigmena lietuvaičiams.

Konferencijoje dalyvavusi Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriato Kultūros programų vadovė Milda Valančiauskienė teigė, kad atvykstanti meno trupė yra tapusi viso pasaulio neįgaliųjų žmonių vilties ir svajonių simboliu.

„UNESCO Kinijos neįgaliųjų meno trupei yra suteikusi „Artistų už taiką“ vardą. Iki šiol šis vardas suteiktas išties nedideliam menininkų skaičiui – vos 50-čiai pasaulio artistų ir kolektyvų.  Tai, kad ši trupė  atvyksta į Lietuvą – mūsų šaliai yra labai didelė garbė. UNESCO suteikė šiam projektui savo globą, nes mums svarbu mažinti socialinę atskirtį. O menas ir kultūra yra puikios priemonės tam pasiekti“, – teigė M. Valančiauskienė.

Su neįgaliais vaikais bei juos auginančiomis šeimomis dirbančio fondo „Algojimas“ vadovė Aušra Stančikienė teigė, kad negalia gali būti tas taikos balandis, kuris turėtų ne atskirti, bet apjungti visus žmones.

„Negalia nėra kliūtis meninei išraiškai ir talento sklaidai. Atvykstantis kolektyvas yra geras to pavyzdys. Šie artistai visiems įrodys, kad yra daug dalykų, žmogaus sugebėjimų, kurių dar nesame pažinę“ , – kalbėjo A. Stančikienė.

Daugiau informacijos:

Marija Pipiraitė
Projekto koordinatorė
+370 663 544 34

Pasaulinio garso kinų trupė pirmą kartą pasirodys Baltijos šalyse

Jau parduodami bilietai  į gegužės 1 d. Klaipėdos „Švyturio“ arenoje ir gegužės 3 d. Vilniaus „Siemens“ arenoje vyksiantį unikalų šokio ir gyvos muzikos pasirodymą „My Dream“, kurį surengs milijonus žmonių sužavėjusi Kinijos neįgaliųjų meno trupė iš Pekino.

77 šalis aplankę artistai Lietuvoje pristatys programą, jungiančią populiarius Rytų Azijos ir šiuolaikinius scenos menus. Kiekvienas daugiau kaip du dešimtmečius kuriančios Kinijos neįgaliųjų meno trupės pasirodymas – tai unikalus kūno plastikos, judesio ir garso derinys, kurį papildo išraiškingi kostiumai bei scenos šviesų šou.

„My Dream“ atlikėjai laikomi ne tik kinų, nuo senų laikų garsėjančių ypatingais fiziniais gebėjimais, bet apskritai žmogaus galimybių ambasadoriais. Pasak meno kritikų, šios trupės nariai parengia neįtikėtinai aukšto lygio estetinius reginius. Savo pasirodyme atlikėjai tapybiškomis ir plastiškomis kompozicijomis atkartoja budistinius įvaizdžius, nukelia į tradicinę kinų operą, pažeria kvapą gniaužiančių kovos triukų, koncertuoja.

„Kinijos neįgaliųjų meno trupė yra pasigėrėjimo vertas pavyzdys, kai didžiulė vidinė atlikėjų energija nukreipiama į talento ugdymą ir jo išskleidimą. Tai – gyvas liudijimas, kad siekdamas grožio žmogus gali įveikti pačius sudėtingiausius fizinius ir psichologinius barjerus“, – sako Lietuvos ir Kinijos forumo vadovas Mindaugas Reinikis.

Pasak jo, užsienio šalyse pasirodymus rengianti profesionali kinų artistų trupė sulaukia ne tik paprastų žiūrovų, bet ir išskirtinio aukščiausių valstybės vadovų dėmesio. Savo šalyse jų pasirodymus yra stebėję buvęs JAV prezidentas Bilas Klintonas ir viceprezidentas Alas Gore, Vokietijos premjerė Angela Merkel, buvęs Lenkijos prezidentas Aleksandras Kvasnevskis ir daug kitų. Trupė neseniai baigė didelį turą po Kanadą ir JAV – pasirodymus surengė Toronte, Monrealyje, Las Vegase ir Los Andžele.

Talentingi kinų artistai, kuriems teko patirti dramatiškų permainų gyvenime dėl fizinių traumų, klausos ar regos sutrikimų, šiandien pasiekė ypatingų profesinių aukštumų meninėje raiškoje. Jų pasirodymai stulbina ypatingu jautrumu ir skirtingų gebėjimų sinteze: puikiai jaučiantys muzikos virpesius kurtieji daugiausia šoka ir vaidina, o ypač jautrią klausą turintys aklieji– groja ir dainuoja.

Į Lietuvą atvyksta 35 Kinijos neįgaliųjų meno trupės atlikėjai.

Visame pasaulyje didžiulio dėmesio sulaukusi programa „My Dream“ pirmą kartą buvo parodyta 2000 m. Garsusis šios trupės šokis „Thousand-hand Bodhisattva“, sinchroniškais rankų judesiais kuriantis Budos paveikslą, demonstruoja absoliučią jo atlikėjų judesio bei vidinio pasaulio harmoniją. „Youtube“ kanale šio šokio vaizdo įrašas peržiūrėtas daugiau nei 10 milijonų kartų, garsaus kino filmo „Baraka“ kūrėjai jį panaudojo penkerius metus visuose penkiuose žemynuose filmuodami savo paskutinį darbą „Samsara“ (2011 m.).

Kinijos neįgaliųjų meno trupės nariai yra tituluoti „UNESCO menininkai už taiką“ („UNESCO Artists for Peace“).

 

https://youtu.be/xgHmSdpjEIk

 

Apsilankykite renginyje: Tiketa >>